Potilasohjeet: Implanttikirurgia

Implanteilla eli keinojuurilla voidaan korvata puuttuvia hampaita. Titaaninen keinojuuri istutetaan leukaluuhun ja sen päälle rakennetaan keraaminen kruunu, useamman hampaan silta tai implanttikantoisen kiskon varaan ylä- ja/tai alaleuan proteesi.

Toimenpide suunnitellaan yksilöllisesti sekä tavallisten että kolmiulotteisten röntgenkuvien avulla. Näiden avulla tarkistetaan anatomiset rakenteet ja onko omaa luuta tarpeeksi vai tarvitaanko leikkauksessa luusiirteitä.

Implanttileikkaus tehdään kivuttomasti paikallispuudutuksessa, mutta myös sedaatio eli anestesialääkärin antama lääkkeellinen rentoutus on halutessa mahdollista. Leikkaus kestää 30–90min riippuen toimenpiteen laajuudesta.

Implanttileikkauksen tekee suu- ja leukakirurgi. Usein implanttihoidot edellyttävät mm hampaan poistosta aiheutuvan luupuutoksen korvaamista luusiirteillä implantoinnin yhteydessä tai suurissa puutoksissa erillisenä leikkauksena 4-6kk ennen implantointia. Luusiirteen tarve voidaan useimmiten päätellä jo suunnittelukäynnin yhteydessä, mutta toisinaan luurakenteessa oleva vaurio paljastuu vasta implanttileikkauksen aikana. Luusiirre voidaan ottaa esimerkiksi samalta toimenpidealueelta luunkerääjän avulla ja tarvittaessa käytetään lisäksi myös luunkorvikemateriaaleja eli niin sanottua keinoluuta.

Leikkauksen jälkeen kasvoilla voi olla turvotusta ja mahdollisesti myös mustelmaa. Kipua on yleensä pari päivää. Sairasloman tarve arvioidaan ja antibiootti- ja kipulääkitykset ohjelmoidaan yksilöllisesti. Tupakointi heikentää luusiirteen ja implantin paranemista. Implantin luutumisaika vaihtelee yleensä kahdesta kuukaudesta puoleen vuoteen riippuen mm toimenpiteen laajuudesta ja potilaan terveydentilasta.

image description

Implanttiproteettinen hoito

Proteettisessa vaiheessa 2-6kk kuluttua implanttileikkauksesta hammasimplanttien päälle valmistetaan kruunu eli hampaan näkyvä osa. Tilanteesta riippuen jäljennös otetaan joko videokameralla skannaamalla tai perinteisesti jäljentämällä. Kruunu tehdään laboratoriossamme, mutta runko-osat joudutaan aina tilaamaan tehtaalta tai valmistamaan titaanista yksilöllisesti, minkä vuoksi aikaa kuluu 1-2 viikkoa.

Implantin jälkihoito

Implanttihampaita tulee hoitaa kuten omiakin hampaita. Erityisen tärkeää on huolellinen välien puhdistus. Säännöllisen kotihoidon lisäksi vuosittaisessa tarkastuksessa varmistetaan muiden hampaiden ohella implantin kunto kliinisesti ja usein myös röntgenkuvin.