Kirurgia

Yleisimpiä kirurgisia toimenpiteitä vastaanotollamme ovat hampaiden leikkaukselliset poistot sekä keinojuurien eli implanttien asettamiset.

 

Miksi hammas poistetaan leikkauksella?

Hammas tai sen juuri poistetaan leikkaamalla, jos se on leukaluun sisällä tai limakalvon alla niin, ettei sitä voi poistaa tavanomaisesti.

Miten hammas poistetaan leikkauksella?

Hammas poistetaan leikkauksellisesti yleensä paikallispuudutuksessa. Leikkauksessa avataan poistettavaa hammasta ympäröivää limakalvoa, jotta poistettava hammas tai juuri saadaan näkyviin.

Mikä on hammasimplantti?

Implantti on leukaluuhun kiinnitettävä, useimmiten titaanista valmistettu keinojuuri. Implantteihin voidaan kiinnittää kruunuja, siltoja tai irtoproteeseja. Hammasimplantteja pitää hoitaa yhtä huolellisesti kuin muutenkin omia hampaita tulee hoitaa.

Lataa tästä potilasohjeet hampaanpoistoa sekä implanttikirurgiaa varten.

Viisaudenhampaasta

Viisaudenhampaat eli kolmannet poskihampaat ovat ainoat hampaat, jotka puhkeavat vasta aikuisiällä. Ne tuottavat usein ongelmia, siksi niiden poistaminen on yleistä.

Miksi viisaudenhampaita joudutaan poistamaan

Viisaudenhampaiden puhkeaminen voi aiheuttaa ongelmia hammaskaaressa, sillä iso osa puhkeavista viisaudenhampaista ei mahdu sopivasti paikoilleen suuhun. Viisaudenhampaat ovat myös alttiita kariekselle. Viisaudenhampaat sijoittuvat myös hammaskaaren taka-alalle ja siksi niiden puhdistaminen on hankalaa.

Ennen kuin viisaudenhampaan poisto suoritetaan tutkii hammaslääkäri suun ja poistettavan hampaan sekä suunnittelee hampaan poiston. Viisaudenhampaasta otetaan röntgenkuva, jonka avulla voidaan selvittää esimerkiksi missä asennossa viisaudenhammas ja sen juuret ovat sekä juurien suhde ympärillä oleviin kudoksiin.

 

Lue lisää Sulje Potilasohjeet
Erikoishoitopalvelut käyttäen uusinta teknologiaa - Länsi-Vantaan hammaslääkärit

Oikomishoito - Miksi oikoa hampaita?

Oikomishoidon tavoitteena on kaunis hymy ja toimiva, hyvä purenta. Tämä tarkoittaa suoraa, kaunista hammasrivistöä, jolla voi purra hyvin. Leukojen suhteilla toisiinsa on vaikutus purentaan eli siihen, miten pystymme syömään ja jauhamaan ruokaa. Kauniin hymyn koetaan lisäävän itsetuntoa ja itseluottamusta. Hampaiden oikominen on turvallinen ja vaivaton tapa parantaa ulkonäköäsi.

Oikomishoitoa ei voida tehdä ilman hyvää hammashygieniaa ja perushoitoa. Toisaalta oikomishoidettu purenta ja hampaisto eivät pysy terveinä ilman hyvää puhdistusta ja säännöllistä hammashoitoa.

Oikomishoitoa tehdään useimmiten kasvaville lapsille. Kasvua tukemalla voidaan oikomishoidolla pyrkiä harmonisiin kasvoihin, leukojen suhteisiin ja purentaan. Vaikka aikuiset eivät enää kasva, ikä ei ole este oikomishoidolle vaan myös aikuisten hampaita oiotaan. Terveitä hampaita voi oikoa missä iässä tahansa. Vaikeissa tapauksissa jopa leukojen leikkaukset ovat mahdollisia hyvän purennan ja harmonisen kasvojen suhteiden aikaansaamiseksi.

Milloin hakeutua oikojalle?

Jos olet huolestunut lapsesi tai omien hampaitesi tilanteesta:

 • Jos haluat kauniin hymyn ja koet että kaunis hymy parantaisi itsetuntoasi
 • puremisvaikeudet
 • suuhengitys
 • peukalon imeminen tai muut poikkeavat tottumukset suun alueella esim tutti
 • ahtaus hampaistossa ja poikkeava hampaiden sijainti
 • lihaskivut ja purentaongelmat leukojen alueella
 • yläetuhampaiden eteentyöntyminen
 • vaikeus sulkea huulia
 • suulakeen purevat alahampaat
 • kasvojen asymmetria eli puolierot
 • Miten hampaita oiotaan?

Oikomishoitoa tehdään kiintein raudoin eli hampaaseen muovilla kiinnitettävillä braketeilla tai irtokojein eli irroitettavin suussa pidettäviin laitteisiin jotka siirtävät hampaita. Lapsilla ja nuorilla voidaan myös vaikuttaa leukojen kasvuun erilaisin kojein. Aikuisilla hoitoa tehdään useimmiten kiintein raudoin eli braketeilla, joita voidaan laittaa näkyvälle pinnalle tai piiloon suulaen puolelle hammasta. Suulaen puolen tekniikka on kalliimpaa ja maksaa noin puolet enemmän kuin perinteinen tekniikka näkyvillä raudoilla.

Kuinka kauan oikomishoito kestää?

Oikomishoidon kesto vaihtelee suuresti korjattavan purentavirheen vakavuudesta ja tavoitteista riippuen. Pienet hampaiden asentovirheiden korjaukset ja hammaskaarten tasoittelut voi tehdä 4-6 kuukaudessa kun taas vaikeiden luustollisten purentavirheiden korjaukseen voi mennä yli 3 vuotta aikaa.

Oikomishoidon jälkeen

Rautojen irroittamisen jälkeen hampaat lähtevät herkästi liikkumaan ennen luutumistaan uuteen paikkaan jos niitä ei pidetä paikallaan. Hyvä lopputulos pidetään yllä hampaiden taakse kiinnitettävien lankojen tai /sekä irroitettavien levyjen kanssa. Irroitettavia levyjä käytetään aluksi jatkuvasti lukuun ottamatta syömistä ja hampaiden harjausta. Vähitellen levyn käyttöä vähennetään.

Oikomishoidon arviointikäynti

Tarkemman arvion saat varaamalla ajan oikojalle, jolloin kasvot, purenta ja hampaisto aevioidaan. Samalla selvitetään sinun toiveesi hoidon suhteen sekä alustava arvio hoidon kestosta ja kustannuksista. Tarkempi hoitosuunnitelma tehdään erikseen ennen hoidon aloitusta ja tätä varten tarvitaan lisäksi valokuvat, jäljennökset hampaistosta sekä leukojen röntgenkuvaus.

© Kari Rantavuori
Hammaslääketieteen tohtori

Lue lisää Sulje

Juurihoito

Juurihoito on yksi hammaslääketieteen haastavimmista erikoisaloista. Kun hammas joudutaan juurihoitamaan, on tavallisimmin syynä hampaan hermon kuoleminen joko bakteerien tai trauman vuoksi. Juurihoidossa hampaan sisällä olevat hermot ja verisuonet poistetaan ja samalla parannetaan hampaan hermokanavissa ja juurenkärjessä oleva bakteeritulehdus. Juurihoito koostuu yleensä 2-3 käynnistä.

Hammasytimen eli pulpan tulehduksen syynä on useimmiten hoitamaton, pitkälle edennyt hampaan reikiintyminen. Hammasytimen tulehdus hoidetaan yleensä juurihoidolla. Tulehtunut kudos poistetaan mekaanisesti, juurikanavat desinfioidaan ja hoidetaan paikallisella lääkeaineella. Juurihoito vaatii yleensä useamman hoitokäynnin. Lopuksi hoidettu juurikanavaontelo täytetään ja hammas paikataan tai kruunutetaan.

Miksi hammasydin tulehtuu?

Hammasytimen eli pulpan tulehduksen eli pulpiitin syynä on useimmiten hoitamaton, pitkälle edennyt hampaan reikiintyminen. Syvästä kariespesäkkeestä pääsee bakteereja normaalisti steriiliin hammasytimeen.

Muita pulpan tulehduksen syitä voivat olla esimerkiksi laaja hampaan lohkeaminen, hampaaseen kohdistunut kova isku, voimakas ylimääräinen purentarasitus tai pulpaan levinnyt hampaan kiinnityskudosten tulehdus.

Miksi hammas juurihoidetaan?

Hammas pitää juurihoitaa, kun sen sisällä oleva verisuonia ja hermoja sisältävä ydinkudos on tulehtunut tai tulehduksen seurauksena mennyt kuolioon. Tulehduksen syynä on usein syvä, hampaan ytimeen asti ulottuva reikä.

Hampaan ydin voi mennä kuolioon myös silloin, jos sen verenkierto häiriintyy esimerkiksi voimakkaan ylimääräisen rasituksen johdosta, ydinkudos paljastuu hampaan lohjetessa tai hampaaseen kohdistuu voimakas isku.

Jos hampaan ytimen tulehdusta ei hoideta, tulehdus voi levitä juuren kärjen ympäristöön ja leukaluuhun.

Lue lisää Sulje

Parodontologia

Voimakkaiden ientulehdusten ja hampaiden tukikudosten sairauksia hoitaa parodontologian erikoishammaslääkäri. Nämä sairaudet vähentävät hampaan kiinnitymistä leukaluuhun ja voivat johtaa jopa hampaan irtoamiseen. Hoito koostuu ikenien ja hampaiden puhdistuksesta, hammaskivenpoistosta ja erittäin kattavasta kotihoidon opetuksesta. Iensairaudet hoidetaan pääasiassa kotona. Vastaanotolla vain luodaan mahdollisuudet paranemiselle ja oman puhdistuksen tehostamiselle.

Purentaelinsairauksien hoito

Suuri osa suomalaisista kärsii eriasteisista purenta-ja leukanivelongelmista, useat jopa tietämättään. Hoitamattomina näillä voi olla tuhoisiakin vaikutuksia hampaistoon ja leukaniveliin. Merkkejä purenta-ja leukanivelongelmista ovat mm leukanivelistä kuuluvat äänet (naksumiset, rahinat ym), hampaiston kuluminen, toistuvat lohkeamat, lihasjäykkyys ja -kipu yläkehossa (erityisesti purentalihaksissa) leuan lukkiutuminen joko kiinni tai auki. Lisäksi usein esiintyy päänsärkyjä, migreeniä ja väsymystä.

Hoito on aina erittäin yksilöllistä, mutta voidaan periaatteessa jakaa kahteen vaiheeseen.

1) Purentakisko, jolla tehdään sijaispurenta, jossa leukanivelet pääsevät asettumaan ihanteellisesti nivelkuopan suhteen. Näin tapahtuessa purentalihakset rentoutuvat ja hampaiden yhteenpureminen tai narskuttelu loppuu / vähenee. Kun kyseessä on jo olemassa oleva leukanivelvaurio, purentakiskolla ensin hoidetaan nivel stabiiliksi ennen kuin muita toimenpiteitä voi tehdä.

2) Jos purentakiskolla yksin ei päästä tarvittavaan hoitovasteeseen, niin myös hampaistoon joudutaan tekemään muutoksia, jotta hampaiden muodot ja asennot yhteen purtaesssa ovat sellaiset, että leukanivel pääsee asettumaan nivelkuopan pohjalle kovassakin rasituksessa. Tämä toteutetaan kipsimallisuunnittelun kautta ja saattaa sisältää vain pientä hampaiden uudelleen muotoilua tai toisessa ääripäässä laajan oikomishoidon. Tärkeintä hoidon onnistumiselle on tarkka diagnoosi ja suunnitelma.

Lue lisää Sulje